نوشته‌ها

movahedinejad hard work

سخت کوشی کافی نیست!

سخت کار کنید، نتیجه اش را می بینید؛ به نظر این‌طور می رسد اما این‌طور نیست! مطالعه ای را که فقط برای امتحان بوده به یاد بیاورید، بعضی از بچه ها همیشه…