نوشته‌ها

کسب و کارهای آنلاین

هویت مجازی واقعی تر است یا هویت فیزیکی؟

آیا کسب و کارهای مجازی کسب و کارهای سنتی را حذف خواهند کرد؟ به همان دلیلی که شماره‌گیرهای دکمه‌ای آنالوگ به‌سرعت جای تلفن‌های چرخشی را گرفته و با سرعتی بیشتر فن‌آو…